Regulamin

Regulamin Swedent gabinety stomatologiczne przy ul. Abrahama 28/ lok. użytk. 4 jest Indywidualną Praktyką Lekarską udzielającą świadczenia zdrowotne na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Praktyka ta prowadzona jest przez lekarza dentystę Marcina Mincera. Udzielane świadczenia zdrowotne w Swedent gabinety stomatologiczne służą ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia oraz profilaktyki.

Swedent gabinety stomatologiczne są praktyką prywatną, nie świadczą usług w ramach kontraktu z NFZ.
Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej Pacjent wpłaca zaliczkę wynoszącą 30% wartości uzupełnienia protetycznego.

 

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

– rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście oraz przez internet;
– przewidywalny czas na pierwszą wizytę Pacjenta wynosi 30 minut;
– zabiegi wymagające dłuższego czasu należy skonsultować;
– wyłącznie lekarz decyduje o czasie potrzebnym na wykonanie danego zabiegu;
– w nagłych, bólowych przypadkach robimy wszystko, aby wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie;
– w dzień poprzedzający umówioną wizytę wysyłamy sms z przypomnieniem o wizycie.

 

Pierwsza wizyta

– Pacjent wypełnia dokumentację, umożliwiającą indentyfikację personalną;
– Pacjent wypełnia ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowia oraz podpisuje zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie w Swedent gabinety stomatologiczne;
– na pierwszą wizytę prosimy zgłaszać się z 10 minutowym wyprzedzeniem, w celu wypełnienia wyżej wymienionych dokumentów;
– po zbadaniu Pacjenta lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody leczenia oraz kosztorys;
– przed rozpoczęciem leczenia, Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

 

Opóźnienia

Staramy się bardzo przestrzegać czasu przyjmowania naszych Pacjentów wg umawianych godzin. Czasami zdarzyć się może nieoczekiwana sytuacja, że dany zabieg będzie wymagał dłuższego poświecenia czasu z nieprzewidzianego powodu. Zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość oraz przygotowanie się na ewentualne kilkunastominutowe opóźnienie. Staramy się powiadamiać Pacjentów o zaistniałym opóźnieniu.

Anulowanie umówionych wizyt

Umówione wizyty należy anulować najpóźniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

Rękojmia


Na wypełnienia i uzupełnienia protetyczne Swedent gabinety stomatologiczne zapewnia roczną rękojmię.

Są jednak wyjątki, których rękojmia nie dotyczy:
– wykonano na prośbę Pacjenta alternatywny, nieoptymalny plan leczenia;
– Pacjent nie zastosuje się do wytycznych odnośnie przechowywania, użytkowania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych;
– Pacjent przerwie leczenie;
– Pacjent nie zgłosi się na kontrolne wizyty;
– uszkodzenie protezy powstanie poza jamą ustną;
– uszkodzenie powstanie na skutek wypadku;
– uszkodzenie powstanie przez samodzielne naprawy, przeróbki  wykonane  przez Pacjenta;
– w przypadku zaniku miękkich i twardych tkanek

Reklamacji nie podlegają:
– nadwrażliwość zęba po leczeniu;
– nadwrażliwość po wybielaniu;
– bolesność tkanek miękkich po zabiegu;
– szczękościsk;
– obrzęk, krwiak, ropień;
– zaostrzenie współistniejących schorzeń;
– reakcja alergiczna;

 

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

Regulamin. Swedent  gabinety stomatologiczne prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalna opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.