chirurgia stomatologiczna gdynia

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA GDYNIA

Chirurgia Stomatologiczna Gdynia, jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i przyległych jej okolic. Stanowi ratunek dla zębów objętych procesami chorobotwórczymi różnego rodzaju. To nie tylko usuwanie zębów, ale wszystkie inne zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii. Zajmujemy się między innymi:

– wszczepianiem implantów więcej implanty Gdynia

– odbudową kości wyrostków zębodołowych

– przeszczepami autogennymi bloków kostnych

– podniesieniem dna zatok szczękowych

– zabiegami osteotomii szczęki

– zabiegami osteotomii żuchwy

– zabiegami obuszczękowymi (osteotomia szczęki i żuchwy jednego zabiegu)

– usuwaniem zębów

– dłutowaniem zatrzymanych zębów

– resekcją wierzchołków korzeni

– chirurgicznym przygotowaniem jamy ustnej do leczenia protetycznego

 

Wykonujemy wszystkie zabiegi, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Zabiegi są bezbolesne, wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Chirurgia stomatologiczna w pełnym zakresie. Chirurgia przedprotetyczna jest przygotowaniem jamy ustnej do leczenia protetycznego, pozwalającym wykonać możliwie najbardziej funkcjonalnego, estetycznego i komfortowego uzupełnienia protetycznego. W jej skład wchodzą plastyka wyrostka zębodołowego, wyrównanie wyrośli kostnych, usunięciu rozrostowych zmian na błonie śluzowej czy usunięcie zmian chorobowych kości i tkanek miękkich.

Chirurgia stomatologiczna w Gdyni pomaga również w zabiegach impantologicznych, dzięki augmentacji kości materiałem zastępczym, zapewniając idealne warunki na wszczepienie implantów zębowych. Chirurgia endodontyczna jest powiązaniem zabiegów resekcji, hemisekcji i radektomii. Są to zabiegi dotyczące zębów wielokorzeniowych, przeprowadzane w przypadku braku możliwości zastosowania innych metod leczenia.

Resekcja

Jest zabiegiem polegającym na odcięciu wierzchołka korzenia zęba (jedno – i wielokorzeniowego) z jednoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego, tak opisuje ten zabieg chirurgia stomatologiczna Gdynia. Metoda ta jest niezwykle pomocna w przypadku nieodpowiednio leczonych zębów kanałowo, torbieli korzeniowej, powikłań po leczeniu endodontycznym (perforacja okolicy wierzchołka korzenia, złamanie instrumentu w okolicy wierzchołka). Zęby trzonowe, skazane na usunięcie mają jeszcze jedną szansę, dzięki zabiegowi hemisekcji i radektomii.

Hemisekcja

polega na usunięciu połowy zęba z korzeniem, w obrębie którego występuje stan zapalny z nieodwracalnymi zmianami chorobotwórczymi, co chroni pozostałe zęby przed zniszczeniem. Pozwala to na utrzymanie zdrowej części zęba, która następnie zostanie poddana odbudowie protetycznej. Wskazaniem do tego zabiegu jest uszkodzenie pojedynczych korzeni, w wyniku złamań pionowych zęba, niewłaściwego leczenia kanałowego czy głębokiej próchnicy. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu hemisekcji jest niewłaściwie przeprowadzone leczenie kanałowe w obydwu korzeniach, choroby przyzębia prowadzące do rozchwiania zęba.

Radektomia

Jest odcięciem jednego korzenia górnego trzonowca, którego jeden z korzeni jest przyczyną powstawania stanu zapalnego, podczas gdy pozostałe korzenie nie budzą zastrzeżeń i rokują dobre utrzymanie zęba. Zabieg jest wykonywany, gdy leczenie kanałowe zęba wielokorzeniowego nie powiodło się (kiedy stan zapalny mimo leczenia nie ustępuje). Usuwa się chory korzeń, a koronę zęba pozostawia się nienaruszoną. Po odcięciu i usunięciu korzenia może być konieczne odbudowanie zęba wkładem koronowo-korzeniowym i koroną protetyczną. Lekarz po analizie zdjęcia RTG i szczegółowym badaniu poinformuje, czy przeprowadzenie któregoś z wyżej opisanych zabiegów zamiast usuwania zęba jest możliwe i celowe.

Periochirurgia

Chirurgia stomatologiczna Gdynia opis zabiegu periochirurgi. To leczenie chorób powodujących osłabienie umocowania zęba w dziąśle. Stanowi to pokrywanie recesji dziąsłowych. Polega na całkowitym usunięciu stanów chorobowych występujących w tkankach miękkich. Nieusuwane przyczyniają się do powstawania chorób przyzębia (np. paradontozy). Najważniejszym celem jest usunięcie stanu zapalnego i odbudowa wszystkich utraconych tkanek. Leczenie zapaleń tkanek otaczających i unieruchamiających ząb (przyzębia) ma charakter kompleksowy.

Składa się z 3 faz (wstępnej – higienizacyjnej, korekcyjnej i podtrzymującej). Postępowanie chirurgiczne jest ważnym elementem fazy korekcyjnej i wprowadza się je gdy zmiany w tkankach podtrzymujących zęby są tak zaawansowane i poważne, że grożą rozchwianiem i utratą zębów.

Zadaniem periochirurgii jest:

– wyeliminowanie stanu zapalnego

– spłycenie głębokości kieszonek

– odbudowa tkanek aparatu zawieszeniowego zębów

 

Pokrywanie recesji dziąsłowych

(obnażenia części korzeniowej zęba) może zostać przeprowadzone z zastosowaniem uszypułowanego płata lub przeszczepu błony śluzowej.

Objawy recesji:

– zwiększona wrażliwość zęba na zmiany temperatury

– obnażenie korzenia zęba, prowadzące do zwiększonego ryzyka próchnicy

– utrudnienie w utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej

Przyczyny recesji:

– zgrzytanie zębami

– obecność płytki nazębnej (przez niedostateczną higienę jamy ustnej, niewłaściwe szczotkowanie)

– wady zgryzu

Zabiegi przeprowadzane w ramach periochirurgii

Poniżej Chirurgia stomatologiczna Gdynia krótko opisze zakres zabiegów stosowanych w ramach periochirurgii.

– gingiwektomia (usunięcie przerośniętych dziąseł, co przywraca im naturalny i zdrowy wygląd)

chirurgia stomatologiczna Gdynia

– kiretaż zamknięty (postęp paradontozy powoduje powstanie kieszonek przyzębnych – szczelin pomiędzy zębem a dziąsłem – w których zalegający kamień i osad przyczyniają się do stanu zapalnego. Dzięki temu zabiegowi usunięte zostają bakterie i zanieczyszczenia z kieszonki, co likwiduje stan zapalny i zagojenie się rany)

– kiretaż otwarty (odsunięcie dziąsła, odsłonięcie korzenia zęba i dokładne jego oczyszczenie) – zabieg polegający na zapobieganiu powstawania stanów zapalnych

– zabiegi płatowe z zastosowaniem przeszczepów, wszczepów kostnych lub biomateriałów kościozastępczych (w przypadkach bardzo zaawansowanej paradontozy, na skutek postępu choroby dochodzi do zniszczenia tkanki kostnej pokrywającej korzenie zębów. Zabieg płatowy po uzyskaniu dostępu do kości pozwala na usunięcie ogniska zapalnego oraz uzupełnienie ubytku kości materiałami wspomagającymi odbudowę tkanki kostnej)

chirurgia stomatologiczna Gdynia

PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFT)

Chirurgia stomatologiczna Gdynia omówienie zabiegu. Polega na wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową, wyściełającą zatokę szczękową z powodu braku niezbędnej ilości kości do przeprowadzenia zabiegu implantacji (dno zatoki szczękowej musi być oddzielone odpowiednią warstwą kości od korzeni zębów, aby mógł zostać wprowadzony implant). Brak wystarczającej ilości kości jest spowodowane utratą zębów. Dzięki temu zabiegowi mogą zostać wszczepione implanty u osób posiadających niedostateczna ilość kości.

chirurgia stomatologiczna Gdynia

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA GDYNIA-USUWANIE ZĘBÓW.

Czy ząb musi zostać wyrwany i z jakich przyczyn należy zastosować chirurgię stomatologiczną stwierdzi to lek. stom. Marcin Mincer.

Kiedy należy usunąć zęba?

– głębokie zniszczenie tkanek zęba spowodowane procesem próchnicowym

– pęknięcie korzenia

– utrudnione wyrzynanie zęba mądrości,

– zapalenie miazgi zęba mądrości

– martwica i zgorzel miazgi zębów wielokorzeniowych

– nawrotowe ropnie przyzębne

– zęby zatrzymane, które są powodują ból

– zakażenia bakteryjne kości, tkanek miękkich kości i zatok szczękowych

Chirurgia stomatologiczna Gdynia-przeciwwskazania do usunięcia zęba.

Wynikają ze stanu miejscowego i ogólnego chorego. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ząb tkwiący w guzie nowotworowym lub sąsiadujący z nim.

– wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

– choroby krwi (białaczka, skazy płytkowe i naczyniowe, hemofilia – zabieg przeprowadzany w

warunkach szpitalnych)

– choroby serca i naczyń krwionośnych leczone lekami przeciwzakrzepowymi (pod nadzorem lekarza

nastąpi odstawienie leków lub zmniejszenie ich dawek)

– przebyty zawał mięśnia sercowego

– niewyrównane nadciśnienie tętnicze (najwyższy poziom 160/95)

– niewyrównana cukrzyca (wskazana osłona antybiotykowa)

– choroby nerek

– nieleczona padaczka

– ostre choroby zakaźne

– choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy

– miesiączka

– ciąża (do 3ego i od 7-9 miesiąca ciąży)

 

Zębopochodne zakażenia

– zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego

– reumatyzm

– zapalenie nerwu wzrokowego i gałki ocznej

– zapalenie kłębuszkowe nerek

– alergia

– niektóre skazy krwotoczne i choroby układu krwiotwórczego

– wybrane choroby układu nerwowego i nerwów obwodowych

– choroby skóry

Występowanie powikłań bakteryjnych jest zależne od stanu organizmu, przestrzegania zasad higieny oraz techniki ekstrakcji.

Przyczyny krwawienia po ekstrakcji zęba:

– uszkodzenie śluzówki lub naczyń krwionośnych podczas zabiegu

– krwawienie anatomiczne

– pozostawiona ziarnina w zębodole

– nadciśnienie

– miażdżyca

– choroby wątroby

– u kobiet miesiączka

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań po wyrwaniu zęba występuje przy odpowiednim ustaleniu wskazań i przeciwskazań, przestrzegania restrykcyjnych zasad sanitarno-empidemiologicznych, umiejętności prawidłowego wykonania zabiegu i właściwego zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej.

Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego:

– powinno przybyć się wypoczętym, po zjedzeniu lekkiego kalorycznego posiłku, przyjęciu leku, który jest stale przyjmowany (chyba, że lekarz zaleci inaczej)

Chirurgia stomatologiczna Gdynia-wskazania po zabiegu usunięcia zęba:

– nie eksponować rany przez kolejne 24 godz. na żadne chemiczne, mechaniczne czy termiczne bodźce (unikać nikotyny i alkoholu, rzuć po przeciwnej stronie, niczym nie płukać, unikać gazowanych, bardzo gorących czy bardzo zimnych napoi), nie jeść ani pić przez 2 godz. od zabiegu,

– unikać wysiłku fizycznego przez 24 godz. po zabiegu, gorących pryszniców czy długich kąpieli w wannie (powoduje to wzrost ciśnienia krwi i tym samym wzrost ryzyka krwawienia),

– przez następne 3 dni nie spożywać produktów mlecznych (mleko czy jogurty), ponieważ produkty te przyklejają się do rany tworząc doskonałe środowisko dla wzrostu bakterii, które podwyższają ryzyko infekcji,

– w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych, można przyjąć środki przeciwbólowe, ale nie zawierające kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna)

Wskazania do usunięcia ósemki:

Więcej o wyrywanie ósemek Gdynia

Gdy ząb jest zdrowy i prawidłowo ustawiony w łuku zębowym, nie sprawia trudności w czyszczeniu i nie powoduje bólu to nie ma wskazań na jego usuwanie, za wyjątkiem przyczyn ortodontycznych.     

– brak miejsca w łuku zębowym

– nawracające stany zapalne

– ucisk na ząb sąsiedni

– torbiel dookoła korony zęba zatrzymanego

– nerwoból

Chirurgia stomatologiczna Gdynia-usuwanie zębów u kobiet w ciąży.

Ciąża jest stanem fizjologicznym, nie chorobą, nie stanowi przeciwwskazań do ekstrakcji. Aby ciąża przebiegała prawidłowo, powinno się jak najszybciej usunąć zainfekowany ząb. Najodpowiedniejszym okresem do planowania zabiegów jest drugi trymestr ciąży. Stosowane znieczulenia są najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze. Leczenie zębów w ciąży

Chirurgia stomatologiczna Gdynia odpowiada na pytanie co to jest suchy zębodół i dlaczego pojawia się? Suchy zębodół to powikłanie po usunięciu zęba, spowodowane brakiem skrzepu w zębodole (może dojść do niego przez nieumyślne wypłukanie skrzepu lub poprzez brak jego wytworzenia). Jest wtedy zwiększone ryzyko pojawienia się w ranie bakterii, co może prowadzić do zakażenia bakteryjnego, którego objawami są silny i rwący ból, wysoka gorączka, osłabienie organizmu. Pacjenci chorujący na nowotwór czy hemofilię są bardziej narażeni na wystąpienie suchego zębodołu. Nie jest znana dokładna przyczyna tego schorzenia, przyjmuje się, że jest to obniżenie odporności, niedobory witaminowe, palenie papierosów.

Polub, Udostępnij, skomentuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.